Španělový varhany

Občanské sdružení na obnovu Španělových varhan

Naše občanské sdružení vzniklo dne 6. 5. 2010 registrací dle zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů u Ministerstva vnitra. Cílem činnosti tohoto sdružení je získání finančních prostředků na restaurování Španělových varhan pro kostel Povýšení sv. Kříže ve Zruči nad Sázavou. Podle soudu domácích odborníků se jedná o jeden z umělecky a historicky velice cenných a ojedinělých nástrojů.

V roce 2009 byla podepsána smlouva s p. varhanářem Valentou na obnovu velkých barokních varhan Jana Jiřího Španěla, jenž budou umístěny na hlavním kůru kostela. Tento výjmečný nástroj bude nejen vhodným doplněním původního barokního a rokokového mobiliáře, ale především nástrojem vhodným pro koncertní využití a umožní rozšíření využití reprezentativního prostoru kostela Povýšení sv. Kříže.

Stanovy Občanského sdružení na obnovu Španělových varhan - otevřít[PDF 1,05MB]

nahoru | vytisknout stránku

© Občanské sdružení na obnovu Španělových varhan v kostele Povýšení sv. Kríže

CzechProject spol. s r.o.