Španělový varhany

Španělovy varhany

Podle soudu domácích odborníků se jedná o jeden z umělecky a historicky velice cenných a ojedinělých nástrojů.

Historie varhan

  1. Dvoumanuálové varhany s 15 rejstříky postavil podle smlouvy z roku 1798 Jan Jiří Španěl starší z Rokytnice v Orlických Horách za 550 zl. pro farní kostel sv. Stanislava v Kunštátu. Varhany dokončené v roce 1798 měly na tu dobu neobvyklý, chromatický rozsah obou manuálů, byla rovněž vybudována spojka obou manuálů.
    (Pozn.: V r. 1799 byla Španělovi po uplynutí záruční lhůty 1 roku vyplacena kauce - ve shodě s dobovými zvyklostmi a dále ten samý rok podepsal Španěl smlouvu na stavbu dalších varhan v kunštátském hřbitovním kostele)
  2. firma A. Mölzer z Kutné Hory varhany v r. 1907 dispozičně upravila („zromantizovala“). V r. 1917 byly prospektové píšťaly varhan uchráněny válečné rekvizice barevných kovů z titulu stáří nástroje. V r. 1942 vestavěl Josef Mölzer z Kutné Hory do Španělovy skříně, rozšířené po obou stranách o jedno volné píšťalové pole, nový pneumatický nástroj podprůměrné kvality. Přitom vzaly za své původní cínové prospektové píšťaly jak hlavního stroje, tak positivu v zábradlí, který zůstal po této přestavbě němý.

Popis varhan

  1. Varhany jsou rokokové, dvoumanuálové, dvouskříňové, s positivem v zábradlí kůru.
  2. Pozitiv je rozčleněn do dvou krajních věží na půdorysu esovky převyšujících centrální konvexní mezipole, na jehož korunní římse je umístěna váza.
  3. Skříň hlavního stroje je řešena z prostorových důvodů více do šíře. Skládá se z pěti věží, ukončených masivními korunními římsami, oddělených čtyřmi mezipoli.
  4. Řezbářská výzdoba varhan tvořená rokajovým motivem, se dochovala jen z části. Dochovány jsou řezby kryjící horní konce píšťal jednostlivých věží a mezipolí, chybí řezby na postamentu varhanní skříně a boční křídlová řezba.
  5. Obě varhanní skříně jsou opatřeny nepůvodním nátěrem, patrně z 1. pol. 20. století.
  6. Varhany jsou kulturní památkou, zapsanou ve Státním seznamu movitých kulturních památek pod rejstř. č. 83106/37, 130011.

nahoru | vytisknout stránku

© Občanské sdružení na obnovu Španělových varhan v kostele Povýšení sv. Kríže

CzechProject spol. s r.o.